Oscar Tarra

Tyvärr har Corona blottlagt alla de brister I äldrevården som pågått sedan länge. Vårdhem, hemtjänst, sjukvård mm.

Även allvarliga brister I samhället har blivit mycket synliga och vi alla hoppas att det blir mycket tydligare hur ansvar och förbättring ska åtgärdas.

Hälsar en orolig Oscar