Länkar

Här kan du hitta länkar till andra projekt samt tips om hälsa och teknik.


Våra studieförbund ABF och Studieförbundet Vuxenskolan


Andra studieförbund


Psykisk hälsa


Tekniktips


Coronainformation


Information om projektets avslutade aktiviteter

Under hösten kunde man söka bidrag för testverksamhet. Om det kan du läsa mer här.