Webbsända seminarier

Webbsändningen den 17 september

Del 1

Del 2

Del 3

Webbsändningen den 17 juni

Del 1

Del 2

Del 3

Här finns länkarna till de vi pratade om vid seminariet den 17 juni!

Del 1
Översättning av Ebbe Johansens hälsning, ordförande AGE Platform Europe
Artikel om socioekonomiska effekter av coronapandemin
Nationellt kompentscentrum anhöriga, NKA
Samarbete anhörigstöd och frivilliga organisationer – exemplet Gävle


Del 2

Tillsammans mot ensamhet – studiematerial att ladda hem
Telenors beskrivning av gruppsamtal
Livsberättargrupper via telefon Stadsmissionen
Coronans år 2020 – vårt skrivarprojekt!

Del 3

Webbsändningen den 28 maj!

Del 1

Del 2

Del 3

Här finns länkarna till de vi pratade om vid seminariet den 28 maj!

Länkar till Susannes föreläsning:

Existentiell ensamhet – en utmaning i vården av sköra äldre personer, LONE-studien

Anhörigskap i en annorlunda tid, NKA

Älska någon på avstånd, Krokoms kommun

Skillbreak, erbjuder vissa kurser gratis för er som är över 70 år

Länkar till Malins föreläsning:

SPF Seniorerna Guldstaden: Modevisning på nätet

PRO Klippan: GPS quiz

Alla tillsammans Tjörn

DN-artikel om Alla tillsammans Tjörn

SPF Seniorerna Falun, Pratgruppen

Stadsmissionens Livsberättargrupper – via telefon!

Länkar till Gabriels föreläsning:

Pedagogik för äldre, Internetstiftelsen

Internetkunskap.se

Internetmuseum – Ett online museum om Internets historia

DigiDel Center – Digital Delaktighet

SeniorNet, hemsida

SeniorNet, Facebooksida

Handledareguide för Seniorer

Kunskapsbank för handledare

Självstudier, Google

Digitala jag – Din utbildning i digitala vardagskunskaper


Webbsända seminariet den 23 april!

Del 1

Del 2

Del 3

Frågor?

Om du har frågor om det webbsända seminariet eller om projektet, hör av dig till inteensam@spfseniorerna.se.