Handbok för meningsfull Telefonkontakt

”Ett samtal betyder så mycket” – handbok för meningsfull telefonkontakt togs fram utifrån behoven under coronapandemin. För hur når vi de som inte kan eller vill bli digitala, när vi inte får träffas fysiskt? Här får du en handfast guide för telefonsamtal och hur du startar aktiviteter som fikakompis och gruppsamtal på telefon.

Här kan du läsa och ladda ned materialet.