Uppstartsseminariet som sändes den 23 april

Sändningen är uppdelad i tre delar!

Del 1:

Del 2:

Del 3: