Uppstartsseminariet 23 april 2020

Sändningen är uppdelad i tre delar!

Del 1:

Del 2:

Del 3: