Om projektet / kontakt

Bakgrund och förutsättningar

Projektet startade 2018 då regeringen beviljade pengar till pensionärsorganisationerna för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre personer. 150 ambassadörer utbildades inom organisationerna med uppgift att inspirera och engagera medlemmar i hela landet att arbeta mer aktivt för att nå de som vanligtvis inte deltar i organisationernas verksamhet.

Ett studiematerial om uppsökande verksamhet arbetades fram tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och ABF. Studiecirklar har nu startas upp runt om i landet. I projektet ingick också att undersöka möjligheten att starta upp någon form av stödtelefon för äldre.

I mars 2020 beviljade Socialstyrelsen ytterligare stöd till projektet. Planen är att utbilda fler ambassadörer och att fördjupa kunskaperna bland de som är aktiva inom organisationerna. Det kommer också att hållas cirkelledarutbildningar för vårt studiematerial. En nationell konferens om en stödtelefon för äldre personer planeras för att ta få en bredare diskussion med fler av samhällets aktörer, hur en sådan stödlinje kan och bör fungera och finansieras.

Coronapandemin har självfallet gjort att projektet fått planera om efter rådande förutsättningar. Därför genomförs nu några digitala seminarier som fokuserar på hur vi kan arbeta med att nå äldre i ofrivillig ensamhet under en tid av social distansering. Hur kan vi få fler att använda digitala verktyg för att upprätthålla sociala kontakter och skaffa nya? Hur kan vi nå de som inte har möjlighet att använda sig av de digitala verktyg som finns? Men det är också viktigt att hålla grytan kokande – för den dag vi kan återgå till en normal vardag och verksamhet igen.

Kontakt

Här kan ni kontakta projektet:

Malin Wennberg
malin@spfseniorerna.se

Guy Lööv
guy@spfseniorerna.se

Marie-Louise Söderberg
marie-louise@spfseniorerna.se