Om projektet / kontakt

Projektet Inte ensam

Målet för projektet var att minska ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre personer, som inte är självvald. Projektets uppgift var att utbilda medlemmar och utveckla/erbjuda verktyg och metoder med målet att starta verksamhet i de ca 2000 föreningar som finns inom organisationerna. Det handlar om att utarbeta metoder för att nå de vi normalt inte når med vår ordinarie verksamhet. Särskilt viktigt är olika former av uppsökande verksamhet.

Projektet startade 2018 då regeringen beviljade pengar till pensionärsorganisationerna. Då utbildades 150 ambassadörer, studiematerialet Tillsammans mot ensamhet togs fram och vi utredde förutsättningarna för att inrätta ett telefonstöd för äldre personer.

I mars 2020 beviljades ytterligare stöd till projektet. Coronapandemin innebar att allt fick planeras om. Under våren genomfördes digitala webbsändningar, öppna för alla intresserade.  Vi försökte gemensamt hitta möjligheter att genomföra aktiviteter, trots pandemin. Smittskyddsläkare, IT-pedagoger och forskare föreläste. Allt för att försöka ställa om istället för att ställa in. Vi funderade på hur vi kan arbeta med att nå äldre i ofrivillig ensamhet under en tid av social distansering. Hur fler kunde bli digitala och hur vi kunde nå de som inte kan eller vill bli digitala?

Vi bjöd in till en skrivaruppmaning där alla över 65 år kunde skicka in sin berättelse om livet under Coronans år 2020. Ett urval av berättelserna finns publicerade i en skrift. Vi bestämde oss också för att ta fram ett enkelt utbildningspaket för att lära känna sin smartphone. Fyra filmer och 13 lathundar finns nu på vår hemsida.

Den stora utmaningen var att nå de som inte kan eller vill bli digitala. Vår lösning blev en handbok för meningsfulla telefonsamtal, enskilt och i grupp, som vi hoppas får stor spridning.

Men vi lyckades också utbilda 120 ambassadörer, via digitala kurser. Vi påbörjade samtal om ett samarbete med Äldrelinjen, som är en nationell stödlinje på telefon. Linjen drivs av den ideella föreningen Mind som vill förebygga psykisk ohälsa.

Kärnan i projektet är ambassadörerna. Genom att stärka våra organisationer på lokal nivå kan vi bli ännu bättre på att nå – de vi vanligtvis inte når med vår ordinarie verksamhet.

Projektet lever nu vidare inom respektive organisation. Kontaktuppgifter till PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna finner du här:

Kontaktuppgifter

PRO
Eva Risberg
eva.risberg@pro.se

SPF Seniorerna
Marie-Louise Söderberg
marie-louise@spfseniorerna.se

SKPF Pensionärerna
info@skpf.se