Digital ambassadörsutbildning

Digital ambassadörsutbildning

Projektet Inte ensam erbjöd en ambassadörsutbildning för medlemmar i PRO, SPF Seniorerna och SKPF pensionärerna under 2018–2020. Sammanlagt 260 medlemmar i de tre seniorföreningarna utbildades till ambassadörer. Utbildningen ska ge redskap för att ta initiativ och leda aktiviteter som bidrar till att minska ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre personer.


Vi vill nu fortsätta att erbjuda ambassadörsutbildning för intresserade medlemmar som vill engagera sig i arbetet. Ju fler vi blir med mer kunskap om ämnet och engagemang för frågan desto bättre och mer kan vi göra tillsammans!

Vem är då en ambassadör? Det är en person med:

  • Engagemang
  • Som vill inspirera och starta upp arbete lokalt för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre personer
  • Som kan hitta fler som vill vara med att jobba på hemmaplan
  • Som berättar för andra hur man kan arbeta
  • Som uppmuntrar att studiecirklar som Tillsamman mot ensamhet kommer i gång
  • Som är den som påminner och ser till att arbetet inte stannar av
  • Som är nåbar dvs beredd att lämna ut sitt namn och kontaktuppgifter

Så här går det till

Den digitala utbildningen kan du nu genomgå på egen hand. Men gör det gärna tillsammans med andra!

Dela upp utbildningen på två till tre tillfällen om ca två timmar per gång. Titta på filmerna (eller läs materialet) innan ni träffas eller tillsammans och diskutera innehållet och frågorna som ingår. Ser ni filmerna tillsammans behöver tiden för den första delträffen förlängas eller delas upp. Under varje länk finns mer information om innehåll och deltagare.

Del 1

Material att ta del av:

1. Avsnitt från webbsändningen Inte ensam från den 17 september 2020 med föreläsning av Lena Dahlberg om forskningen om äldres ensamhet. (28 minuter långt.)

2. Existentiell ensamhet – anhöriga och den äldre personen själv (90 minuter lång)

http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarier-2020/anhorigskap-i-en-annorlunda-tid-/

3. Avsnitt från webbsändningen Inte ensam den 17 juni 2020 om livsberättargrupper och studiematerialet Tillsammans mot ensamhet. (30 minuter långt)

4. Läs gärna studiematerialet Tillsammans mot ensamhet! (du kan ladda ned materialet gratis längst ned på sidan)

https://webbutik.abf.se/product/5062-studiehandledningar/0/0/480391-tillsammans_mot_ensamhetf

Diskussionsfrågor:

1. Hur reagerade du/ni på Lena Dahlbergs forskningsresultat om äldres ensamhet?

2. Det finns olika former av ensamhet, social (att sakna aktiviteter och gemenskap), emotionell (att sakna känslomässig /fysisk närhet till någon) och den existentiella som handlar om att inte ha någon att dela sina innersta tankar och känslor med. Hur tänker du/ni utifrån det? Egna erfarenheter? Ökar den existentiella ensamheten sent i livet?

3. Studiecirkeln Tillsammans mot ensamhet riktar sig till medlemmarna i en seniorförening för att tillsamman fördjupa sig i frågan om ofrivillig ensamhet och öka kunskapen kring den. Studiecirkeln utmynnar i att det skrivs en handlingsplan för att nå de vi vanligtvis inte når. De mest ensamma. Har ni startat eller planerar ni att starta en studiecirkel? Ta gärna kontakt med ert studieförbund! ABF eller Studieförbundet Vuxenskolan.

4. Samtalsgrupper på temat att berätta om sitt liv fyller en viktig funktion för att bidra till en meningsfull gemenskap som också kan leda till viktiga insikter kring sitt eget och andras liv. Det kan bli starten för att skriva sin egen livsberättelse. Har ni redan eller skulle denna aktivitet kunna finnas med i det utbud av aktiviteter som ni erbjuder?

Del 2

Material att ta del av:

  1. Överläkare Peter Strang om ensamhet. (6 minuter långt)

2. Intervju med Pell-Uno Larsson, sjuksköterska, författare mm. (28 minuter långt)
Ensamhet och att inte tillhöra normsamhället

3. Intervju med psykologen Liria Ortiz. (22minuter långt)

Diskussionsfrågor:

1. Peter Strang pratar om den ofrivilliga ensamheten utifrån ett överlevnadsperspektiv. Hur tänker och resonerar ni kring det?

2. Pell Uno berättar om sitt liv som homosexuell. Hur välkomnar och inkluderar vi alla oavsett sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnicitet och social status i vår gemenskap? Hinder och möjligheter?

3. Hur pratar vi med och närmar oss en person som vi tror är ensam? Hur välkomnar och tar vi hand om nya medlemmar i vår gemenskap?

Lycka till!

Utbildningen och diskussionsfrågorna har tagits fram inom projektet Inte ensam i samarbete med Susanne Rolfner Suvanto. Materialet får användas fritt men inte i kommersiellt syfte.