Lär känna din smartphone

Lär känna din smarta telefon – Digitalt utbildningspaket

IT-pedagogen Gabriel Eliasson har producerat enkla instruktionsfilmer för att bättre utnyttja sin smarta telefon. Materialet ger en övergripande kunskap om vad en smart telefon är – därefter delas kurserna upp i 1. Android-telefoner 2. Iphone, beroende på vilken telefon du har. Det finns också en instruktionsfilm samt lathund om hur man söker på Google.

Detta material är ett resultat av coronapandemin, för att få fler att våga bli mer digitala.  Men behovet att lära sig mer om sin smarta telefon kommer att finnas även efter pandemin. Ett tips är att använda detta material som en förberedelse innan man tar del av SVT:s Seniorsurfarna.

Hela utbildningspaketet innehåller fyra filmer och 13 lathundar. Lathundarna går att ladda ned för att trycka ut själv på papper.

Utbildningen riktar sig till den som har en smart telefon, men som inte utnyttjar dess kapacitet. Lathundarna på papper kan vara ett komplement till filmerna – men fungerar också som instruktion för den som inte har möjlighet att titta på filmerna.

Du kan sitta hemma och ta del av detta själv men utbildningarna fungerar utmärkt att hålla i större grupper. Det ger också möjlighet att ta hjälp av varandra.

Titta, läs, pausa, testa, fråga!

Lycka till!

Lär känna din smarta telefon!

Hur fungerar en smartphone? Här finns både film och instruktioner i text!


Har du en iPhone?

Då hittar du film, text och länkar här!

Apple-loggan
Apple-logotype

Har du en Android-telefon?

Då är det istället här du hittar material som passar dig!

Android-logotype

Söka på Internet

Se vårt material om hur man söker på Google!

Sök på internet
Sök på internet

Men en vanlig telefon då?

Jo, det finns förstås material om det också, här klickar du då.

Telefon
Photo by Annie Spratt on Unsplash