Material för studiecirklar

Till projektet Inte ensam hör ett studiematerial för uppsökande verksamhet. Vi hoppas att ni ska finna materialet användbart när ni, i era föreningar, jobbar uppsökande för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet.

Vill du hellre beställa broschyren i tryckt format finns den i SPF Seniorernas webbshop.