Material för studiecirklar

Studiematerialet Tillsammans mot ensamhet

Till projektet Inte ensam hör ett studiematerial för uppsökande verksamhet.

Vårt eget studiematerial är ett utmärkt sätt att komma igång med arbetet att minska ofrivillig ensamhet. Du kan hämta materialet på hemsidan eller beställa det genom din egen organisation/studieförbund.

I materialet finns råd och tips blandat med diskussionsfrågor och stöd i att arbeta med uppsökande verksamhet.
Studiematerialet består av fyra delar. Varje del inleds med ett kapitel som deltagarna läser inför kommande träff.

Del 1 presenterar fakta om ensamhet och social isolering och varför det är viktigt att bryta den.
Del 2 handlar om olika försök att bryta ensamheten.
Del 3 tar upp olika sätt att mötas – spontana möten och organiserade mötesplatser.
Del 4 innehåller ett exempel på en handlingsplan för uppsökande arbete. Under den fjärde träffen ägnas tid till utformningen av en handlingsplan för uppsökande arbete.

Vi hoppas att ni ska finna materialet användbart när ni, i era föreningar, jobbar uppsökande för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet.

Vill du hellre beställa broschyren i tryckt format finns den att beställa via PRO, SPF Seniorerna och SKPF pensionärerna.