Örjan Eriksson

Före pandemin: Kalendern nästan full varje vecka. Under pandemin, nästan tom endast 2 möten med KPR via datorn.

Örjan Eriksson