Lars Ahonen

Corona, corona

Ingen kunde ana vad det var för koloss
En farsot från Kina, långt ifån oss
Att den kom från fladdermöss eller apor var väl inte så farligt
I vår del av världen hanteraras all mat så varligt
Plötsligt blev norra Italien en smittohärd
Och Stockholm, mitt i vår lilla värld

Vad var det som hände?
Vi som varit förskonade från krig och elände
Vad var det för något som drabbade vårt lilla rike
En pandemi utan dess like

Ute i Europa stängde man gränser, var resolut
Lilla Sverige tog ett helt annat beslut
Personlig integritet, viktigast av allt
Stopp och förbud, då säger myndigheterna halt

Karantän eller inte, eller kombination av båda
Matematiska modeller skulle få råda
Om si och så många blev sjuka och dog
Skulle resten av befolkningen räddas, trodde man nog

Sjukvården fick ställa om, ställa in och ställa upp
Utan resurser, personal eller stöttning från någon grupp
Dom gamla och sjuka, som det skulle värnas om
Blev coronans offer, det blev helt enkelt tvärtom

Alla som kände symptom skulle hålla sig hemma
Vare sig det var Corona, eller annat dilemma
Ingen visste hur, eller vilka man skulle testa
Allt blev till kaos, tyckte de flesta

Idrott och kultur fick ställa in
Förlorade varenda sekin
Krogar och restauranger blev utan gäster och varor
Tillåtet var bara små, och medelstora skaror

Alla som drabbades, en ersättning ville ha
Regeringen slet sitt hår och sa, ja ja ja
Delade ut bidrag åt höger och vänster
Statskassan blev helt utan förtjänster

Som ringar på vattnet spreds viruset längs vårat land
Ingen vågade styra verksamheten, med fast hand
Myndigheterna skyllde på regionerna som skyllde på kommunerna
Kommunerna skyllde på regionerna som i sin tur skyllde på myndigheterna
En myndighet som inte gjort tillräckligt i förebyggande syfte
Som lät ”gräsrötterna” agera efter eget tycke

Många år av neddragningar och sparpaket inom omsorg och vård
Brist på personal, kompetens och utrustning, det gjorde vardagen hård

Skolorna stod handfallna när elever var hemma
Sjuka eller ej, det blev ett dilemma
Distansundervisning skulle dras igång på stubinen
Trots att utrustning saknades, såväl som rutinen

Corona, corona
Varifrån kom du, hur länge kommer du att finnas
Kommer något vaccin någonsin att uppfinnas
Kom du som en varning till oss alla
Att mänskligheten kommer att förfalla

Under tusentals år har vi planeten lyckats förändra
Blir det Coronan som förgör oss? Kanhända?

När människan är borta från jordens yta
Kan moder natur sin flora och fauna byta
Börja om på nytt med djur och växter av olika arter
strunta i apor och mänskliga avarter

Om tusentals år är det rent på vår jord
Luften är frisk, ifrån syd upp till nord
Ett nytt Eden med frukter och bär
I balans med jordklotets atmosfär.

Lars Ahonen (68+)