Inte ensam.

Pensionärsorganisationerna PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna har ett gemensamt projekt för att minska ensamheten bland äldre.

Här kan du se uppstartsseminariet som sändes den 23 april

Sändningen är uppdelad i tre delar!

Del 1:

Del 2:

Del 3:

Information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19

Äldrelinjen

Längtar du efter någon att prata med? Vi är bara ett samtal bort.
Ring Äldrelinjen på tel: 020-22 22 33, vardagar 8-19 och helger 10-16, för att prata med någon av våra volontärer.

Kan internet bryta äldres ensamhet i pandemin?
Reportage i SR P1 den 16 april 2020

Seniorsurfarna
Ett program som finns att titta här på UR-play. Fyra av Sveriges mest folkkära personer skickas till ett träningsläger för att drillas i digitala färdigheter. Det är Marianne Mörck, Björn Hellberg, Claes Malmberg och Ewa Fröling. Målet är att gå från mer eller mindre digital oskuld till en ”fullfjädrad seniorsurfare”. Guide och programledare är Kattis Ahlström.

Seniorsurfarskolan
Programmet finns att titta på UR-play. Seniorsurfarskolan går igenom några av de mest grundläggande digitala färdigheterna och ger värdefulla tips om du vill bli bättre på att använda ny teknik.

Studiehandledning till Seniorsurfarna och Seniorsurfarskolan

Till Seniorsurfarna och Seniorsurfarskolan finns en studiehandledning. Den finns på respektive programsida på UR Play under fliken pedagogiskt material, en flik som finns under programbilden.
Men den finns också här att ladda ned som PDF.

Om projektet

Projektet startade 2018 då regeringen beviljade pengar till pensionärsorganisationerna för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre personer. 150 ambassadörer utbildades inom organisationerna med uppgift att inspirera och engagera medlemmar i hela landet att arbeta mer aktivt för att nå de som vanligtvis inte deltar i organisationernas verksamhet.

Ett studiematerial om uppsökande verksamhet arbetades fram tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och ABF. Studiecirklar har nu startas upp runt om i landet. I projektet ingick också att undersöka möjligheten att starta upp någon form av stödtelefon för äldre.

I mars 2020 beviljade Socialstyrelsen ytterligare stöd till projektet. Planen är att utbilda fler ambassadörer och att fördjupa kunskaperna bland de som är aktiva inom organisationerna. Det kommer också att hållas cirkelledarutbildningar för vårt studiematerial. En nationell konferens om en stödtelefon för äldre personer planeras för att ta få en bredare diskussion med fler av samhällets aktörer, hur en sådan stödlinje kan och bör fungera och finansieras.

Coronapandemin har självfallet gjort att projektet fått planera om efter rådande förutsättningar. Därför genomförs nu några digitala seminarier som fokuserar på hur vi kan arbeta med att nå äldre i ofrivillig ensamhet under en tid av social distansering. Hur kan vi få fler att använda digitala verktyg för att upprätthålla sociala kontakter och skaffa nya? Hur kan vi nå de som inte har möjlighet att använda sig av de digitala verktyg som finns? Men det är också viktigt att hålla grytan kokande – för den dag vi kan återgå till en normal vardag och verksamhet igen.

Vår ambition är att ta fram enkla kurser och metoder för att fler ska känna en lust att använda de möjligheter som den nya tekniken ger.

Information om det webbsända seminariet den 23 april

För dig som vill ha mer information om det webbsända seminariet den 23 april kl 10.00-11.30, klicka här.

Sidan är under uppbyggnad och kommer att fyllas på allt eftersom projektet pågår!