Anita Sundqvist

Hej!

Från att ha varit en person som är van med frihet att åka iväg och medverka på och i olika evenemang har jag blivit väldigt begränsad.

Jag har fått värdesätta och kunnat göra andra saker som jag tidigare skjutit på framtiden, bl a ta hand om mig själv. Jag har utbildningar

i att hjälpa andra människor, vilket jag har fått avstå ifrån.

Så den här tiden har jag kunnat stanna upp och få insikt i att tillgodose försummade delar i mitt liv. Jag har egen fastighet så i sommar 

har jag pysslat mycket i trädgården vilket är bra för hälsan. Tagit promenader och efter vägen träffat människor, stannat och pratat med ett

visst avstånd emellan.

Med en liten berättelse från mig önskar jag en trevlig och frisk framtid till alla.

Med vänlig hälsning

Anita Sundkvist